Táto stránka je online zdrojom bezplatných informácií, ktorý sa snaží svojim návštevníkom ponúknuť užitočný porovnávací obsah. Vezmite, prosím, na vedomie, že prevádzkovateľ tejto stránky prijíma kompenzáciu za uverejňovanie komerčného obsahu od určitých spoločností, ktoré sa na stránke objavujú. Táto kompenzácia ovplyvňuje lokalitu a poradie, v ktorých sa spoločnosti alebo ich produkty zobrazujú. V niektorých prípadoch môže tiež ovplyvniť hodnotenie, ktoré je im priradené.

Hodnotenie, ktoré sa objavuje na týchto stránkach je stanovené prevádzkovateľom stránky podľa jeho vlastného uváženia, a preto by ste ich NEMALI používať pre účely, ktoré si vyžadujú presné informácie. Prevádzkovateľ stránky NEZODPOVEDÁ za správnosť a presnosť hodnotení spoločností a produktov zverejnených na stránke.

Pokiaľ tak nie je výslovne uvedené v našich Podmienkach používania, neručíme za informácie a vyhlásenia uvedené na tejto stránke, ani ich možné interpretácie. Informácie, ktoré sa zobrazujú na tejto stránke, sa môžu kedykoľvek zmeniť.

Navyše Spark je súčasťou Zoosk Inc. Tieto spoločnosti vlastnia a prevádzkujú nasledujúce internetové zoznamovacie služby:
• Zoosk